Kontakty

Hračkárik s.r.o.

Račianska 153

831 54 Bratislava

 

IČO           48 274 682

DIČ           2120 144 312

IČ DPH    SK2120 144 312

 

Telefón 0910 461 114, 0910 106 686

 

Bankové spojenie:

Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

 

IBAN: SK48 1111 0000 0015 2280 0018

SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: